Διοικητικό Συμβούλιο

Ως αθλητικό σωματείο, ο ΑΛΠΙΣ, διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν τις δραστηριότητές του.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • Στέργιος Μπάκας (Πρόεδρος)
  • Ανδρέας Τζιόβας (Αντιπρόεδρος)
  • Αθηνά Πεντεφούντα (Γεν. Γραμματέας)
  • Στέλλα Πράπα (Ταμίας)
  • Νάνος Γιώργος (Μέλος)