Διοικητικό Συμβούλιο

Ως αθλητικό σωματείο, ο ΑΛΠΙΣ, διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν τις δραστηριότητές του.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • Στέργιος Μπάκας (Πρόεδρος)
  • Ανδρέας Τζιόβας (Αντιπρόεδρος)
  • Στέλλα Πράπα (Γεν. Γραμματέας)
  • Ευαγγελία Μανιάτη (Ταμίας)
  • Αντιγόνη Παπανικολάου (Μέλος)
  • Αναπληρωματικά μέλη: Αθηνά Πεντεφούντα και Σαρίδης Δημήτρης.