Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • Στέργιος Μπάκας (Πρόεδρος)
  • Ανδρέας Τζιόβας (Αντιπρόεδρος)
  • Νάνος Γιώργος (Γεν. Γραμματέας)
  • Μανιάτη Ευα (Ταμίας)
  • Στέλλα Πράπα (Μέλος)