Αποτελέσματα Αγώνων
Αλπικών Αγωνισμάτων

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων των αλπικών αγωνισμάτων.

Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας 

EOX-classic-LONG-LOGO1